Projekty

Kruh bezpečí

Projekt „Kruh bezpečí” je publikace motivována skutečnými příběhy dospívajících dětí. Vyprávění příběhů o nebezpečných situacích samotnými aktéry je doplněno o ztvárnění formou komiksů. Příběhy též obsahují informace, jak se v podobných situacích zachovat, včetně první pomoci.

„Kruh bezpečí” stejně jako předešlé publikace obsahuje spoustu luštění. Samozřejmostí je pokračování soutěže o tablet, losované každé tři měsíce.

Šíření publikací je i nadále s možností výběru preferované instituce každým podpořitelem projektu.

Kruh bezpečí

Prevence v kostce

Projekt „Prevence v kostce” je pokračováním velice úspěšného vydání projektu „Prevence v tajence”.

Je rozšířen o nové luštění a čtení. K tématům - jak se chovat sám doma, na silnici či internetová kriminalita, bylo přidáno téma první pomoci, šikany či jak se chovat ke zvířatům a další. Nechybí pokračování soutěže.

K dosavadním možnostem šíření publikací má každý podpořitel projektu možnost zvolit přímo preferovanou instituci pro zaslání výtisků.

Prevence v kostce

Prevence v tajence

Projekt „Prevence v tajence” byl vytvořen ve formě publikace. Je plná luštění, čtení, malování a to vždy s preventivními tématy. Nově je zahrnuta i soutěž.

Šíření publikací do nemocnic umožňuje dětem zábavnou i vzdělávací formou vyplnit svůj čas strávený v nemocnici.

Publikace zasíláme také do dětských domovů a základních škol, kde je používají výchovní poradci pro práci s dětmi.

Prevence v tajence

Stop šikaně!

Projekt „Stop šikaně!” je motivován rostoucím počtem případů šikany.

Každý plakát obsahuje komiksový příběh o dětech, v němž vystupují kladné i záporné postavy, nechybí ani zápletka a pozitivní vypointování příběhu. Zadní stranu zaujímá rozvrh hodin, čímž se plakát stává denně použitelným.

Nedílnou součástí příběhu je právě kontakt na bezplatnou telefonní Linku bezpečí, která poskytuje pomoc renomovaných odborníků.

Stop šikaně

● Obsah publikací je celý věnován dětem. Nenachází se zde žádné reklamy. Každá sada výtisků je věnována individuálně konkrétnímu podpořiteli s poděkováním ve formě jeho prezentace na zadní obálce.

Zelený pruh s bublinkami