Partneři

Život dětem

Život dětem, o.p.s.

Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Společnost Život dětem pomáhá:

● Rodičům (zákonným zástupcům) nemocných dětí, kterým pomáhá s úhradou zdravotních pomůcek, léčby, rehabilitačních a ozdravných pobytů.

● Nemocnicím, které potřebují pomoci se zakoupením přístrojové techniky a dalšího potřebného vybavení pro JIRP, Kardiocentra a další oddělení, která pečují o nemocné děti.

● Dětským zařízením, ke kterým patří dětské domovy, ústavy pro handicapované děti, ústavy sociální péče, kojenecké ústavy, dětské stacionáře..., pomáhá s pořízením zdravotních, rehabilitačních a výukových pomůcek, hraček a s úhradou ozdravných pobytů pro děti.

www.zivotdetem.cz

Linka bezpečí

Linka bezpečí, z.s.

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů. Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu.

Linka bezpečí, z.s. je akreditována v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice a je členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI). K naplňování poslání poskytují sociální služby krizové pomoci.

www.linkabezpeci.cz

Zelený pruh s bublinkami