O nás

Naše vydavatelství bylo založeno v roce 2012 se záměrem seznámit děti a mladistvé s problematikou a ožehavými tématy dnešní doby. V roce 2017 jsme přešli na společnost s ručením omezeným.

V pravidelných intervalech vydáváme za spolupráce s nadací Život dětem a Linka bezpečí projekty, které poukazují na správnou cestu a řešení každodenních situací, které mohou v dětském kolektivu nastat.

Všechny projekty jsou šířeny za pomoci podporovatelů do nemocnic na dětské oddělení, do základních škol, dětských domovů a jiných zájmových institucí, které navštěvují děti.

Finance z těchto projektů putují na tisk a šíření publikací, ale také na přímou pomoc nadaci Život dětem pro rodiny s vážně nemocnými dětmi. Nadále každé čtvrtletí losujeme výherce z našich dětských čtenářů, který získá tablet.

Nadále podporujeme mladé fotbalisty, kterým jsme zakoupili nové vybavení.

Naše publikace šíříme i na různých kulturních a sportovních akcích.

Zelený pruh s bublinkami